Jovan Nicić

Jovan Nicić | direktor

Od 2003. godine Jovan učestvuje u brojnim istraživačkim projektima i obukama o temama iz oblasti antikorupcije, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Posebno se specijalizovao u oblastima opšte procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima. Iskustvo u ovim oblastima sticao je radeći i sarađujući sa institucijama, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama, poput državnih nezavisnih antikorupcijskih tela, Saveta Evrope, Regionalne antikorupcijske inicijative i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao i sa brojnim organizacijma civilnog društva.

Bio je član radnih grupa za pripremu akcionih planova za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji. Od 2014. godine jedan je od predavača na Pravnoj klinici za antikorupciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Završio je osnovne studije i master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen pravosudni ispit.