PROCENA RIZIKA

Pružamo podršku u sprovođenju procene rizika za nastanak različitih oblika nepravilnosti u pojedinačnim sektorima, institucijama, kompanijama i organizacijama, čija je svrha da se definišu i sprovedu odgovarajuće mere za otklanjanje ili ublažavanje identifikovanih problema.

Ova podrška obuhvata i oblast sprovođenja procene rizika korupcije u propisima – analizu predloženih ili donetih normativnih rešenja radi identifikovanja i svođenja na minimum rešenja u propisima koja stvaraju prostor za nepravilnosti u praksi.

ETIKA I INTEGRITET

Jačanje etike i integriteta u javnom sektoru je zasnovano na kontinuiranoj i efikasnoj primeni antikorupcijskih mehanizama i principa dobrog upravljanja. Nedostatak etike i integriteta u poslovnom sektoru vodi ka korupciji, zbog koje kompanije mogu trpeti ozbiljne posledice, ali i nanosi štetu njihovoj reputaciji, interesima i profitu.

Naš tim pruža podršku u razvijanju i unapređenju mehanizama za jačanje etike i integriteta u javnom i poslovnom sektoru.

DOKUMENTI

Sve zvanične analize, izveštaje, studije, priručnike, smernice, modele akata i relevantnu dokumentaciju nastalu tokom našeg rada možete pronaći ovde.

OBUKE I EDUKACIJE

Prospector tim se bavi i izradom i sprovođenjem specijalizovanih programa obuka i edukacija za predstavnike institucija, kompanija, organizacija civilnog društva kao i za studente.