Naš rad se zasniva na:

  • Integritetu: poštujemo dogovore i radimo u skladu sa njima;
  • Transparentnosti: sve faze našeg rada dostupne su na zahtev klijenta;
  • Usklađenosti: pažljivo pratimo međunarodne standarde i nacionalne propise na način da naši klijenti dobiju efikasne i odmah primenjive usluge.

Naš tim čine ljudi sa višegodišnjim iskustvom rada u civilnom, međunarodnom i javnom sektoru na osetljivim pitanjima u vezi sa dobrim upravljanjem, antikorupcijom, Međunarodnim pravom ljudskih prava, razvijanjem regionalne saradnje i evropskim integracijama.