PROCENA RIZIKAU POJEDINAČNIM SEKTORIMA

PROCENA RIZIKA U SEKTORU PROSVETE

U periodu septembar 2019 – februar 2020. godine, članovi našeg tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, učestovali su u sprovođenju istraživanja i izradi Izveštaja o rizicima korupcije u sektoru prosvete. Izveštaj sadrži prikaze stanja u pojedinim segmentima sektora prosvete koji su u strateškim dokumentima prepoznati kao posebno rizični za nastanak korupcije: a) akreditovanje i kontrola ispunjenosti uslova za rad visokoškolskih ustanova; b) vršenje inspekcijskog nadzora i postupanje po predstavkama građana; c) javne nabavke i zaključenje ugovora o davanju u zakup prostorija, i d) upravljanje sukobom interesa u obrazovnim i vaspitnim ustanovama.

Za svaki segment posebno su predstavljeni aktuelno stanje i problemi koji omogućavaju ili podstiču slučajeve korupcije u praksi. Izveštaj nudi set preporuka nadležnim institucijama u cilju otklanjanja i smanjenja identifikovanih problema.

Izveštaj je pripremljen u okviru realizacije EU projekta Prevencija i borba protiv korupcije.