OBUKE I EDUKACIJESPECIJALIZOVANI PRISTUP

ZNAČAJ OBUKA

Obrazovanje u oblastima antikorupcije i dobrog upravljanja predstavlja važan korak za izgradnju kulture integriteta u društvu. Svrha edukacije o ovim temama jeste podizanje svesti o negativnim efektima korupcije i pozitivnim promenama koje donosi sprovođenje principa dobrog upravljanja, sticanje veština i znanja potrebnih za identifikaciju i sprečavanje nepravilnosti i promovisanje vrednosti.

PROSPECTOR TIM NUDI SLEDEĆE USLUGE:

 • dizajniranje programa i sprovođenje specijalizovanih obuka o različitim temama iz oblasti antikorupcije, dobrog upravljanja i etike i etičkog liderstva za zainteresovane institucije, kompanije i organizacije civilnog društva;
 • razvijanje i sprovođenje specijalizovanih programa edukacije iz oblasti antikorupcije i dobrog upravljanja za zainteresovane visokoškolske ustanove.

OBUKA ZA PREDSTAVNIKE JLS

RADIONICA O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O PRIMENI LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA

Predstavnik našeg tima, Jovan Nicić bio je predavač na Radionici za razmenu iskustava na temu Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana“, koja je održana 17. i 18. oktobra 2019. godine u Beogradu.

Cilj radionice bio je predstavljanje i testiranje metodologije putem simulacije postupka praćenja i izveštavanja o realizaciji jedne od mera iz lokalnog antikorupcijskog plana (LAP), kao i razmena iskustava i mišljenja o ovoj temi između predstavnika jedinica lokalne samouprave koje su formirale tela za praćenje sprovođenja ovih planova i onih kojima formiranje i početak rada ovih tela tek predstoji.

Jovan Nicić pripremio je i vodio sesiju posvećenu simulaciji postupka praćenja i izveštavanja o primeni mera iz LAP-a. Tokom ove sesije, najpre je podsetio učesnike na najznačajnija rešenja iz Metodologije za praćenje i izveštavanje. Učesnici su imali prilike da na pripremljenim primerima provežbaju korake i aktivnosti koje u ovom procesu moraju da preduzmu članovi Radnog tela za praćenje primene LAP, kako bi ocenili stepen ispunjenosti mera iz tog dokumenta. Tokom diskusije o mogućim izazovima u procesu praćenja i izveštavanja o primeni LAP, učesnici su izneli sugestije za dodatno unapređenje metodoloških pravila.

Radionici su prisustvovali predstavnici Šapca, Plandišta, Sombora, Dimitrovgrada, Užica, Medveđe, Boljevca i Subotice, kao i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

OBUKE O PROCENI RIZIKA

NACIONALNE OBUKE

(za primenu smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća u jurisdikcijama u regionu jugoistočne Evrope)

U periodu maj – oktobar 2022. godine, članovi našeg tima, Jovan Nicić, Ana Arsenijević Momčilović i Miloš Mojsilović, pripremili su i realizovali u saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative prilagođene obuke za primenu Smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća u Tirani, Sarajevu, Podgorici i Skoplju. Na ovim obukama učestvovalo je ukupno 53 učesnika – predstavnika relevantnih institucija iz ovih jurisdikcija.

Opšti cilj obuka bio je razvijanje kapaciteta učesnika da u svom svakodnevnom radu primenjuju Smernice sa kontrolnim listama. Program obuka obuhvatao je:

 • upoznavanje sa konceptom i karakteristikama sektorske procene rizika korupcije, kao i koracima u njenom sprovođenju i glavnim preduslovima za uspešnu primenu;
 • predstavljanje Smernice sa kontrolnim listama;
 • prilagođene praktične vežbe tokom kojih su učesnici u manjim grupama imali prilike da primene Smernice sa kontrolnim listama na hipotetičkim slučajevima, uz podršku članova našeg tima.

LETNJA ŠKOLA

Letnja škola regionalne antikorupcijske inicijative za mlade antikorupcijske praktičare iz jugoistočne Evrope

18. Letnja škola Regionalne antikorupcijske inicijative za mlade antikorupcijske praktičare iz Jugoistočne Evrope, održana je od 3. do 7. jula 2023. godine u Sarajevu. U fokusu letnje škole bile su teme procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima, kao dva važna mehanizmima za sprečavanje korupcije. Letnju školu je pohađalo 13 učesnika – predstavnika antikorupcijskih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Moldavije, Rumunije i Severne Makedonije.

Članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, pripremili su program i održali četiri sesije tokom Letnje škole, posvećene proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima. Opšti cilj ovih sesija bio je razvijanje šireg razumevanja koncepata, pristupa i metoda za sprovođenje procene rizika korupcije, odnosno procene rizika korupcije u propisima, te osnaživanje primene ovih mehanizama kod učesnika.

Tokom sesija posvećenih proceni rizika korupcije, učesnici su imali priliiku da saznaju više o procesima uključenim u primenu ovog mehanizma. Pored toga, na osnovu pripremljene studije slučaja, učesnici su uspešno testirali primenu procene rizika korupcije u praksi, identifikujući rizik i prateće faktore rizika, te predlažući mere za otklanjanje i smanjenje identifikovanih problema.

Tokom sesija posvečenih proceni rizika korupcije u propisima, učesnici su stekli dodatna znanja o njenoj povezanosti sa drugim antikorupcijskim mehanizmima i ulozi u procesu izrade zakona. Pored toga, učesnicima su predstavljane glavne kategorije regulatornih faktora rizika korupcije i smernice za definisanje mera za njihovo smanjenje/eliminisanje Tokom praktične vežbe, učesnici su uspešno identifikovali i opisali regulatorne faktore rizika korupcije u konkretnom zakonu i pokazali razumevanje elemenata i principa primene procene rizika korupcije u propisima.


 

REGIONALNE OBUKE

Regionalna radionica o proceni rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća

U saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, naš tim je pripremio Regionalnu radionicu o proceni rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, koja je održana u Beogradu 4. aprila 2023. godine. Regionalna radionica okupila je 13 učesnika – predstavnika relevantnih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Na ovoj radionici, članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, održali su sesije posvećene praktičnim smernicama za sprovođenje procene rizika korupcije u sektorima visokog obrazovanja i javnih preduzeća.

Opšti cilj Regionalne radionice bio je jačanje kapaciteta nadležnih institucija za sprovođenje sektorske procene rizika korupcije. Tokom radionice, predstavnici antikorupcijskih tela i nadležnih institucija za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća su imali prilike da razmene iskustva u oblasti procene rizika korupcije; testiraju sprovođenje Smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za ove sektore; razmene primere dobre prakse i naučene lekcije iz sprovođenja ovih dokumenata i dobiju praktične savete za njihovo dalje promovisanje u svojim jurisdikcijama.


Zaključci i preporuke sa regionalne radionice

 • Ovakve radionioce su značajne jer pružaju mogućnost dodatnog razmatranja upotrebe Smernica sa kontrolnim listama i sektorske procene rizika korupcije, kao i razmene iskustva i prakse u regionu;
 • Smernice sa kontrolnim listama su jasni i lako primenljivi dokumenti, što se pokazalo i tokom praktičnih vežbi, kada su učesnici precizno identifikovali faktore rizike i definisali mere/preporuke za njihovo otklanjanje ili smanjene.
 • Pored motivacije, za efikasno sprovođenje sektorske procene rizika korupcije, neophodna je i saradnja svih relevantnih aktera, uključujući tu nadležne institucije, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, nezavisne stručnjake i predstavnike medija.
 • Smernice sa kontrolnim listama mogu biti adaptirane za procenu rizika korupcije u drugim sektorima. Pristup koji je korišćen prilikom izrade ovih dokumenata može biti od koristi i u prilikom procene rizika korupcije u različitim sektorima za potrebe izrade novih nacionalnih antikorupcijskih strategija.
 • Potrebno je šire promovisanje Smernica sa kontrolnim listama i organizovanje zajedničkih nacionalnih obuka za predstavnike institucija u okviru sektora.
 • Potrebno je posvetiti veću pažnju proceni uticaja primene mehanizma procene rizika korupcije.
 • Proces sektorske procene rizika korupcije treba da bude kontinuiran
 • Koordinaciju sprovođenja procesa sektorske procene rizika korupcije treba da vrši anti-korupcijsko telo i/ili resorno ministarstvo. U rad radne grupe za sprovođenje sektorske procene rizika korupcije treba da budu uključene sve relevantne institucije za sektor; organizacije civilnog društva koje su sprovodile istraživanja u vezi tema koje će biti predmet procene rizika korupcije, stručnjaci iz konkretnog sektora i predstavnici akademske zajednice koji se bave temama koje će biti predmet procene rizika korupcije.
 • Preporučljivo je sektorsku procenu rizika korupcije kombinovati i dopunjavati planovima integriteta.
 • Javno dostupan online kurs za procenu rizika korupcije, koji je naš tim pripremio u saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, pogodan je za alat za pripremu budućih članova radnih grupa za sektorsku procenu rizika.

EDUKACIJA STUDENATA O ANTIKORUPCIJSKIM TEMAMA

PRAVNA KLINIKA ZA ANTIKORUPCIJU

U periodu od 2019. do 2021. godine, naš tim je pružao konitinuiranu podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u osmišljavanju, organizovanju i sprovođenju teorijskog i praktičnog dela rada Pravne klinike za antikorupciju, koja predstavlja poseban interaktivan metod obrazovanja za studente četvrte godine osnovnih studija.

U ovom procesu, posebnu pažnju posvetili smo unapređenju sadržaja teorijskog i praktičnog dela rada, na osnovu analize i evaluacije prethodnih programa Klinike, kao i iskustava iz uporedne prakse.

Više detalja o radu Pravne klinike za antikorupciju u ovom periodu možete videti u programima Pravne klinike za antikorupciju za školsku 2019/2020 (LINK) i školsku 2021/2022 (LINK).

U okviru ove podrške, naš tim je uredio i Priručnik za Pravnu kliniku za antikorupciju (LINK). Ovaj priručnik predstavlja skup tekstova koji obrađuju relevantne međunarodne standarde u oblasti borbe protiv korupcije, pregled nacionalnog normativnog i strateškog okvira u ovoj oblasti i najznačajnije mehanizme po pitanju prevencije i represije korupcije. Tekstovi nude čitaocu specifičan uvid u mehanizme koji se primenjuju u Srbiji, jer su među autorima praktičari u pojedinačnim oblastima. Ujedno, Priručnik prati osnovnu intenciju i svrhu Pravne klinike za antikorupciju, a to je da studenti – budući profesionalci pre svega steknu dodatna znanja na ovom polju. Na početku, Priručnik pruža pregled osnovnih postavki borbe protiv korupcije u svetu i kod nas, kao i uticaja korupcije na ljudska prava. Nakon toga, obrađeni su specifični antikorupcijski mehanizmi, poput zaštite uzbunjivača, procene rizika od korupcije i sukoba interesa javnih funkcionera. Na kraju, pregled represivnih mehanizama pružili su predstavnici posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Beogradu.

Podrška radu Pravne klinike za antikorupciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu realizovana je u okviru sprovođenja USAID projekta za odgovornu vlast.

ONLINE OBUKE

ONLINE KURS ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE

Vestibulum rutrum massa et vulputate pretium. Nam eu velit imperdiet, maximus ligula sit amet, sagittis enim. Nam pretium tortor in quam efficitur, id lacinia magna sodales. Etiam scelerisque hendrerit dolor et finibus. Nunc et elementum felis. Nam mauris ex, gravida volutpat feugiat in, dignissim quis nibh. Maecenas fermentum, sapien et scelerisque dictum, ante felis blandit nulla, vel suscipit ligula odio vitae eros. Maecenas rhoncus non velit vel volutpat. Sed tellus eros, elementum in metus molestie, convallis venenatis ante. Phasellus blandit et tortor ac ultrices. Pellentesque tincidunt sem elit, non ornare quam cursus sed.

OBUKE O NEPRIMERENIM UTICAJIMA NA SUDIJE I TUŽIOCE

OBUKE O NEPRIMERENIM UTICAJIMA NA SUDIJE

Vestibulum rutrum massa et vulputate pretium. Nam eu velit imperdiet, maximus ligula sit amet, sagittis enim. Nam pretium tortor in quam efficitur, id lacinia magna sodales. Etiam scelerisque hendrerit dolor et finibus. Nunc et elementum felis. Nam mauris ex, gravida volutpat feugiat in, dignissim quis nibh. Maecenas fermentum, sapien et scelerisque dictum, ante felis blandit nulla, vel suscipit ligula odio vitae eros. Maecenas rhoncus non velit vel volutpat. Sed tellus eros, elementum in metus molestie, convallis venenatis ante. Phasellus blandit et tortor ac ultrices. Pellentesque tincidunt sem elit, non ornare quam cursus sed.

OBUKE O NEPRIMERENIM UTICAJIMA NA SUDIJE

Vestibulum rutrum massa et vulputate pretium. Nam eu velit imperdiet, maximus ligula sit amet, sagittis enim. Nam pretium tortor in quam efficitur, id lacinia magna sodales. Etiam scelerisque hendrerit dolor et finibus. Nunc et elementum felis. Nam mauris ex, gravida volutpat feugiat in, dignissim quis nibh. Maecenas fermentum, sapien et scelerisque dictum, ante felis blandit nulla, vel suscipit ligula odio vitae eros. Maecenas rhoncus non velit vel volutpat. Sed tellus eros, elementum in metus molestie, convallis venenatis ante. Phasellus blandit et tortor ac ultrices. Pellentesque tincidunt sem elit, non ornare quam cursus sed.