PROCENA RIZIKAKORUPCIJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

RIZICI KORUPCIJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

OBUKA I PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE U MEĐUNARODNIM INVESTICIONIM PROJEKTIMA

 

U organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), od 1. do 3. juna 2022. godine, u Beogradu je održana Regionalna radionica za praktičare iz 12 zemalja učesnica projekta Podsticanje održivog razvoja kroz podršku sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u zemljama duž ekonomskog pojasa puta svile. U okviru ove radionice, predstavnici Prospector tima, Jovan Nicić i Miloš Mojsilović održali su obuku posvećenu proceni rizika korupcije u međunarodnim investicionim projektima.

Osnovni cilj obuke bio je jačanje kapaciteta učesnika da prepoznaju i odgovore na rizike korupcije u ovoj vrsti međunarodnih projekata. Tokom obuke, članovi našeg tima predstavili su učesnicima:

  • koncepte, značaj i različite pristupe proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima za međunarodne investicione projekte;
  • rizične procese kod ovih projekata i primere koruptivnih šema u tim procesima;
  • korake u sprovođenju sektorske procene rizika korupcije kod ovih projekata i moguće izazove u njihovom sprovođenju, kroz studije slučaja.

Koristeći hipotetički slučaj sa smernicama za rad koje smo pripremili, učesnici su u grupama uspešno identifikovali rizike korupcije sa pratećim faktorima rizika i definisali odgovarajuće mere za upravljanje tim rizicima.

Nakon održane obuke, u saradnji sa timom Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, Jovan Nicić je pripremio nacrt Priručnika za pripremu i sprovođenje obuke o sektorskoj proceni rizika korupcije u međunarodnim investiocionim projektima.

Ovaj priručnik možete preuzeti sa sajta UNODC.