PROSPECTOR TIM

Jovan Nicićdirektor

jovan-sala2

Od 2003. učestvuje u brojnim istraživačkim projektima i obukama o temama iz oblasti antikorupcije, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Posebno se specijalizovao u oblastima razvijanja i primene mehanizama za sprečavanje korupcije, kao što su opšta procena rizika i procena rizika korupcije u propisima, izradi modela propisa i internih procedura za institucije i kompanije, značajanih za primenu principa dobrog upravljanja, sprečavanje korupcije i jačanje integirteta, kao i osmišljavanju i sprovođenju edukativnih programa za predstavnike javnog, poslovnog i civilnog sektora i studente o različitim pitanjima vezanim za antikorupciju i dobro upravljanje.

Iskustvo u ovim oblastima sticao je radeći i sarađujući sa institucijama, međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama i organizacijama privrednih subjekata, poput državnih antikorupcijskih tela u regionu Jugoistočne Evrope, UNODC, UNDP, Svetske banke, OECD, Saveta Evrope, Regionalne antikorupcijske inicijative, USAID i Privredne komore Srbije, kao i sa brojnim organizacijma civilnog društva.

Učestvovao je u procesu pripreme više strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave. Od 2014. godine, jedan je od predavača na Pravnoj klinici za antikorupciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 2019. član mreže eksperata Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Završio je osnovne i master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen pravosudni ispit.

Potrebna vam je pomoć pri izradi biznis procedura?