Tim

Jovan Nicić

Direktor
Od 2003. godine Jovan učestvuje u brojnim istraživačkim projektima i obukama o temama iz oblasti antikorupcije, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Posebno se specijalizovao u oblastima opšte procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima. Iskustvo u ovim oblastima sticao je radeći i sarađujući sa institucijama, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama

Ana Arsenijević Momčilović

Konsultant za istraživanja i edukaciju
Ana je organizacijski transakcioni analitičar i akreditovani trener u više oblasti. Ima preko petnaest godina iskustva u radu na kreiranju, implementaciji i evaluaciji programa koji su usmereni ka boljem funkcionisanju organizacija, timova i pojedinaca u radnom okruženju. Godinama radila na razvijanju programa obavezne obuke o etici i integritetu u javnom sektoru...