PROSPECTOR TIM

Аna Arsenijević MomčilovićKonsultantkinja za istraživanja i edukaciju

Ana page slika

Ana je organizacijski transakcioni analitičar i akreditovani trener u više oblasti. Ima preko petnaest godina iskustva u radu na kreiranju, implementaciji i evaluaciji programa koji su usmereni ka boljem funkcionisanju organizacija, timova i pojedinaca u radnom okruženju. Godinama radila na razvijanju programa obavezne obuke o etici i integritetu u javnom sektoru, u okviru koga je obučavala i mentorski podržavala preko 100 predavača u ovoj oblasti.

Iskustvo sticala radeći i sarađujući sa različitim institucijama, međunarodnim organizacijama i kompanijama poput: Agencije za borbu protiv korupcije, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), SKGO, Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, Merkator grupe, Privredne komore Srbije, Elektroprivrede Srbije, kao i u brojnim organizacijma civilnog društva.

Posebno se specijalizovala za vođenje treninga iz oblasti etičkog lideršipa (jačanje kompetenci za etičko odlučivanje, izrada i implementacija etičkih kodeksa, razvijanje pozitivnih stilova liderstva koje prati tim i upravljanje promenama).

Potrebne su vam specijalizovane obuke iz oblasti antikorupcije, dobrog upravljanja i etike i etičkog liderstva?