PROSPECTOR TIM

Daliborka SrećkovSaradnica za oblast javnih nabavki

Daliborka page slika

Daliborka ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti javnih nabavki, radeći najpre u Upravi za javne nabavke, a potom kao konsultant.

Učestvovala je u izradi i sprovođenju više dokumenata od strateškog i operativnog značaja za oblast javnih nabavki. Sarađivala je sa predstavnicima institucija u ovoj oblasti u Srbiji i u inostranstvu. Bila je zamenik predsednika Pregovaračke grupe 5 – Javne nabavke za pristupanje Republike Srbije Evropskoj Uniji, a sada je zamenik predsednika Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije.

Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima i konferencijama iz oblasti javnih nabavki i ima značajno predavačko iskustvo. Koautor je više priručnika, publikacija i komentara u oblasti javnih nabavki.

Od 2023. godine, Daliborka je saradnik Prospector tima na sprovođenju aktivnosti za sprečavanje korupcije i jačanje integriteta u oblasti javnih nabavki.

Usavršavala se kroz različite programe i stekla relevantne sertifikate. Učestvuje u realizaciji više projekata koji imaju za cilj unapređenje oblasti javnih nabavki u Srbiji.

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.