PROSPECTOR TIM

Miloš MojsilovićSaradnik za oblasti istraživanja i opšte procene rizika korupcije

Miloš je profesionalnu karijeru istraživača, projektnog menadžera i stručnjaka za dobro upravljanje i antikorupciju započeo 2004. godine u civilnom, a potom nastavio u javnom sektoru i na projektima međunarodne razvojne pomoći. Kao istraživač je radio i za privatne kompanije, pa u svom radu kombinuje poznavanje, očekivanja i potrebe različitih učesnika javnog života. Sarađivao je sa brojnim nevladinim organizacijama, institucijama na centralnom i lokalnom nivou, kao i sa međunarodnim organizacijama.

Oblasti njegovog interesovanja i ekspertize su dobro upravljanje u svim svojim dimenzijama, kao što su transparentnost, odgovornost, participacija, inkluzija i antikorupcija. Interesuje se za politički sistem, ljudska prava i vladavinu prava. Učestvovao je u brojim istraživačkim projektima i poseduje znanje i iskustvo u statistici, obradi i analizi podataka i pisanju istraživačkih izveštaja.

Sa Prospector timom sarađivao je u sprovođenju istraživanja, izradi procene efekata sprovođenja javnih politika i oblasti opšte procene rizika korupcije u okviru više regionalnih projekata.

Osnovne studije zavšio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2005. godine, a multidisciplinarne master studije računarstva i primenjenje statistike u društvenim naukama na Beogradskom univerzitetu 2016. godine.