Predstavljeno istraživanje o dostupnosti informacija o javno-privatnim partnerstvima

Predstavnici Prospector DOO, u svojstvu saradnika organizacije Pravni skener, sproveli su  istraživanja o dostupnosti informacija o javno privatnim partnerstvima. Istraživanje je prestavljeno na okruglom stolu „Budućnost slobode informacija u Srbiji“, koji je održan 27. februara 2019. godine, u hotelu Zira u Beogradu.

U okviru panela “Pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u oblastima javnih nabavki u zdravstvu i javno-privatnih partnerstava na nivou lokalne samouprave”, Jovan Nicić je istakao da, iako bi JPP trebalo da predstavljaju saradnju javnog i privatnog sektora koja se najčešće ugovaraju na račun i za račun građana, javnosti nisu dostupne informacije o njihovom sprovođenju, kao i o kvalitetu pružanja usluga. Prema njegovim rečima, glavni nalazi istraživanja pokazuju da postojeći normativni okvir ne obezbeđuje informisanost građana i participativnost u različitim fazama postupaka JPP; da Registar ugovora o ovim partnerstvima ne sadrži podatke o svim zaključenim ugovorima, niti izveštaje o njihovom sprovođenju, odnosno o obavljenom nadzoru, kao i da u praksi ne postoji dovoljno interesovanje organizacija civilnog društva, medija i građana za ovu oblast. Imajući to u vidu, neke od glavnih preporuka istraživanja su:

  • Propisati da načelo transparentnosti JPP obuhvata sve faze – od pripreme i zaključenja javnih ugovora, do sprovođenja nadzora, što uključuje i bolju dostupnost informacija od javnog značaja i veće uključivanje građana u procesu planiranja JPP.
  • Redovno objavljivati sve relevantne podatke o zaključenim javnim ugovorima, njihovom sprovođenju i nadzoru nad njihovim sprovođenjem u okviru Registra ugovora, ali i na internet prezentacijama organa javne vlasti.
  • Istraživati efekte sprovođenja JPP i funkcionisanje nadzornih mehanizama nad realizacijom projekata JPP u jedinicama lokalne samouprave.

Na ovom panelu predstavljena je i analiza o transparentnosti informacija i primeni mehanizma slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja u oblasti javnih nabavki u zdravstvu, čiji je autor Marina Mijatović iz organizacije Pravni skener. U panelu su učestvovali i Suzana Todorović iz Uprave za javne nabavke, Miša Bojović iz Transparentnosti Srbija i Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima, a moderator je bila Ana Arsenijević Momčilović.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Budućnost slobode informacija u Srbiji“ koji sprovode Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim skenerom. Projekat se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Fondacije za otvoreno društvo,Srbija i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Analizu Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja možete pogledati ovdeОставите одговор