Predstavnici Prospector DOO, u svojstvu eksperata koje je angažovala Stalna konferencija gradova i opština, učestvovali su na okruglom stolu povodom završetka javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.

Okrugli sto održan je 13. maja 2019. godine u Zaječaru i označio je kraj javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana ovog grada. Tom prilikom, Ana Arsenijević Momčilović istakla je da sprovođenje mera i aktivnosti definisanih u Lokalnom antikorupcijskom planu, treba da doprinese unapređenju transparentnosti i efikasnosti lokalnih organa i službi, kao i jačanju poverenja građana u njihov rad. Radni tim za izradu ovog dokumenta je uz podršku naših eksperata definisao 87 mera čije će sprovođenje uticati na smanjenje rizičnih situacija za nastanak korupcije na nivou grada.

Lokalni antikorupcijski plan, pored ostalog, predviđa donošenje više od 50 opštih akata i propisa, uspostavljanje sedam javno dostupnih evidencija i registara podataka, kao i objavljivanje niza dokumenata na internet prezentaciji grada Zaječara.

Predstavnici Prospector DOO pružali su stručnu pomoć Radnom timu grada Zaječara u pripremi Nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana u periodu januar-april 2019. godine.

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara možete pogledati ovde.

 Оставите одговор