Seminar o unutrašnjem uzbunjivanju i upravljanju sukobom interesa zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Seminar: „Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana – unutrašnje uzbunjivanje i upravljanje sukobom interesa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave“, organizovan je od strane Stalne konferencije gradova i opština 20. i 21. juna 2019.

Radionice su vodili, u svojstvu eksperata SKGO Ana Arsenijević Momčilović i Jovan Nicić. Učesnici su od naših eksperata  imali prilike da steknu dodatna znanja, upoznaju se sa primerima iz prakse kao i da kroz praktične vežbe ovladaju svim koracima vezanim za unutrašnje uzbunjivanje i upravljanje sukobom interesa u jednicama lokalne samouprave.

Seminar je bio prilika da se predstave rešenja iz modela Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja i  Pravilnika o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u JLS. Ove modele izradili su naši eksperti u cilju pružanja podrške sprovođenju lokalnih antikorupcijskih planova u Srbiji.

Seminaru je prisustvovalo 24 predstavnka lokalnih samouprava iz: Beograda, Kanjiže, Novog Pazara, Boljevca, Šida, Sombora, Malog Iđoša, Žablja, Rače, Dimitrovgrada, Blaca, Bača, Medveđe i Srbobrana.Оставите одговор