Na poziv advokatske kancelarije Petrikić & partneri AOD – CMS ReichRohrwig Hainz (CMS Beograd) predstavnici Prospector DOO – Ana Arsenijević Momčilović i Jovan Nicić, govorili na seminaru “Borba protiv korupcije – kako zaštiti kompaniju i njen menadžment od rizika”, održanom 23.1.2019. u Beogradu.

Ana Arsenijević Momčilović predstavila je učesnicima osnovne elemente antikorupcijskog programa i naglasila njegovu neophodnost za zaštitu kompanija od nepravilnosti. Govoreći o etičkom kodeksu kao jednom od sastavnih delova antikorupcijskog programa, napomenula je da se značaj ovog dokumenta povećava njegovom upotrebom u svakodnevnoj praksi. “Ukoliko želite da budete sigurni da ste preduzeli potrebne korake da vaši zaposleni budu svesni šta je ispravno ponašanje, obezbedite redovne obuke koje će im predočiti šta su vrednosti vaše kompanije i kako se ponašati u skladu sa njima u poslovnom okruženju”, naglasila je Arsenijević.

Poseban akcenat stavljen je na primere sprovođenja procesa identifikovanja i procene rizika korupcije kojima kompanije i njihov menadžment mogu biti izloženi, odnosno definisanja odgovorajućih mera za upravljanje ovim rizicima.

„Procena rizika za nastanak korupcije ključna je za sprečavanje zloupotreba, a takođe pozitivno utiče i na jačanje drugih aspekata dobrog poslovanja kompanija, jer je sastavni deo programa usklađenosti“, naglasio je Jovan Nicić.

Govoreći o vezi procene rizika i usklađenosti ukazao je da u poslednjoj deceniji međunarodni pravni okvir doživljava brz razvoj pravila namenjenih kompanijama, a usklađivanje sa novim pravilima ključno je za nesmetano poslovanje.

Seminaru je prisustvovalo preko 30 predstavnika kompanija, kao i predstavnici novoosnovanog Udruženja za usklađenost u poslovanju. “Borba protiv korupcije – kako zaštiti kompaniju i njen menadžment od rizika” prvi je u nizu događaja koje će CMS Beograd i Prospector DOO organizovati u narednom periodu u okviru uspostavljene saradnje.Оставите одговор