• All
  • Istraživanja
  • Okrugli stolovi
  • Seminari

Prospector DOO predstavio stanje u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji na Forumu civilnog društva Zapadnog Balkana u Poznanju

U Poznanju je 4. jula 2019. održan Forum civilnog društva Samita Zapadnog Balkana, gde je na panelu posvećenom borbi protiv korupcije direktor Prospector DOO Jovan Nicić govorio o nivou isupnjenosti obaveza koje je Srbija preuzela u ovoj oblasti u okviru Berlinskog procesa. Donošenje Zakona o lobiranju i novog Zakona o sprečavanju korupcije predstavljaju značajne rezultate

Seminar o unutrašnjem uzbunjivanju i upravljanju sukobom interesa zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Seminar: „Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana – unutrašnje uzbunjivanje i upravljanje sukobom interesa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave“, organizovan je od strane Stalne konferencije gradova i opština 20. i 21. juna 2019. Radionice su vodili, u svojstvu eksperata SKGO Ana Arsenijević Momčilović i Jovan Nicić. Učesnici su od naših eksperata  imali prilike da steknu dodatna znanja,

Seminar o poslovnom integritetu za kompanije u BiH

Prospector DOO je u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) realizovao u Sarajevu seminar na temu „Etika u poslovanju/Poslovni integritet“. Na seminaru, koji je održan 5. decembra 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore, učestvovali su predstavnici značajnog broja privrednih subjekata

Predstavljeno istraživanje o dostupnosti informacija o javno-privatnim partnerstvima

Predstavnici Prospector DOO, u svojstvu saradnika organizacije Pravni skener, sproveli su  istraživanja o dostupnosti informacija o javno privatnim partnerstvima. Istraživanje je prestavljeno na okruglom stolu „Budućnost slobode informacija u Srbiji“, koji je održan 27. februara 2019. godine, u hotelu Zira u Beogradu. U okviru panela “Pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u oblastima javnih

Značaj antikorupcijskih programa za kompanije

Na poziv advokatske kancelarije Petrikić & partneri AOD – CMS ReichRohrwig Hainz (CMS Beograd) predstavnici Prospector DOO – Ana Arsenijević Momčilović i Jovan Nicić, govorili na seminaru “Borba protiv korupcije – kako zaštiti kompaniju i njen menadžment od rizika”, održanom 23.1.2019. u Beogradu. Ana Arsenijević Momčilović predstavila je učesnicima osnovne elemente antikorupcijskog programa i naglasila

Antikorupcijski seminari za kompanije

“Razvijanje antikorupcijskih programa u kompanijama značajno smanjuje rizike od krivičnog gonjenja, nanošenja štete po reputaciju kompanija i generalno utiče na poslovnu sigurnost” naglasio je predstavnik Prospector DOO Jovan Nicić na seminaru “Borba protiv korupcije – kako zaštiti kompaniju i njen menadžment od rizika”, koji je održan 4. aprila 2019. godine. Pored predstavljanja najznačajnijih elemenata antikorupcijskih

Okrugli sto o revidiranom LAP-u opštine Sjenica

Opština Sjenica revidirala je svoj Lokalni antikokorupcijski plan uz stručnu podršku našeg tima. Prospector DOO angažovala je Transparentnost Srbija, kako bi u periodu februar – april 2019. godine pomogli opštini Sjenica da unapredi postojeći LAP zbog promena lokalnih okolnosti i potrebe da se ovaj dokument učini primenjivijim. Povodom završetka javne rasprave o Nacrtu revidiranog Lokalnog

Okrugli sto o LAP-u grada Zaječara

Predstavnici Prospector DOO, u svojstvu eksperata koje je angažovala Stalna konferencija gradova i opština, učestvovali su na okruglom stolu povodom završetka javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara. Okrugli sto održan je 13. maja 2019. godine u Zaječaru i označio je kraj javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana ovog grada. Tom prilikom,